March 16 2018 0Comment

include FC

Last year, when we were still called Gibran (Hence the ‘AFC Gibran’ shirts on the players in the photos) we entered a team in the Street Football Wales (SFW) Social Inclusion League.

Every month throughout the season, SFW hosts an all day event with each team included three or four times on the fixtures. Over the course of the year we played over 30 matches and finished top of the league, winning the coveted League Champions Cup.

This season begins again at the end of March and we’ll be playing as ‘include FC’ to defend our title!

 

Blwyddyn dwethaf, wnaethom chwarae fel tim yn cyngrhair ‘Street Football Wales’ (SFW) gan ddefnyddio’r enw Gibran (sy’n esbonio’r crysau efo ‘AFC Gibran’ yn y lluniau)

Pob mis trwy gydol y tymor, mae SFW yn hwyluso digwyddiad dros dydd cyfan, efo pob tim yn chwarae o leiaf tri gem yr un. Grod cyfnod y flwyddyn, wnaeth AFC Gibran chwarae dros 30 gem a gorffen y tymor fel pencampwyr y gynghrair.

Mae’r tymor newydd yn dechrau ar ddiwedd mis Mawrth, a byddwn yn chwarae fel ‘include FC’ i amddiffyn ein teitl!

 

includeuk

Write a Reply or Comment